Op 28 september hebben alle vrijwilligers het 40 jarig bestaan van de Algemene Hulpdienst gevierd.
Weliswaar is de “echte” datum 11 december 2018 maar gelet op de mogelijke weersgesteldheid in die tijd is het feest naar voren gehaald.
Vrijwel alle vrijwilligers (met partner) zijn met een bus naar Zaandam vervoerd om aldaar in de schepen voor een fraaie vaartocht.
Voorafgaand aan de busreis sprak wethouder Aad Schoorl, namens de Gemeente, de aanwezigen toe met lovende woorden.

Aan boord ontbrak het iedereen aan niets, hapje drankje, mooie lunch en voor later een lekker drankje.
Tijdens de bootreis is een aantal vrijwilligers gehuldigd. Sommigen namen ook afscheid na veel trouwe “dienstjaren”.
Ook de voorzitter, André Bakker, droeg na negen jaar, de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter: de heer Huub van den Heuvel.
Het mocht een zeer geslaagde dag genoemd worden en de stichting kan er weer 10 jaar tegen!

2018 gaat een feestjaar worden!
De Algemene Hulpdienst zal op 11 december 40 jaar bestaan.
40 jaar hulp bieden in Heemskerk!
Daar zijn wij trots op.
We komen hier in de loop van dit jaar nog op terug.