VERVOER

Het openbaar vervoer is prachtig, maar het komt niet overal voor de deur:

 • Wij kunnen u wel van deur tot deur brengen als er verder geen    mogelijkheden zijn,
 •  Wij houden ook een oogje op u: wij letten op dat u veilig de deur bereikt!
 •  En verder kunnen wij u  eventueel ook naar de deur begeleiden.

 

Voorbeelden?

 • U moet naar de huisarts, maar ja lopend is dat geen optie waar daar gaat het juist om
 • U moet naar de fysiotherapie
 • U moet naar het ziekenhuis (specialist) en precies op tijd
 • U wilt iemand in het ziekenhuis opzoeken
 • U wilt op bezoek bij familie in de buurt
 • U wilt een bezoek brengen aan een buurthuis: bridgen, kaarten enz.
 • U wilt naar een/het station
 • U wilt naar het theater of bioscoop

Er in principe geldt geen afstandslimiet, m.a.w.  als u  bv. naar Haarlem wilt dan kan dat ook.

Prijzen

PRIJZEN

Een autorit binnen Heemskerk kost 4,45 euro.

Eenzelfde rit naar Beverwijk kost 5,90 euro.

Als er twee keer gereden moet worden (terugreis) en de tussenliggende wachttijd is langer dan 1 uur dan geldt tweemaal het tarief.

Als men tijdens een rit meerdere adressen wil bezoeken dan geldt anderhalf keer de ritprijs

Voor ritten buiten Heemskerk en Beverwijk geldt een tarief van 0,34 eurocent per kilometer met een minimum van 5,90 euro.

Na 18.00 uur tot 08.00 uur en in het weekend (met dezelfde tijden) worden de tarieven met 1 euro per rit verhoogd.

De vergoeding wordt direct met de chauffeur afgerekend. Er kan dus niet per bank betaald worden.

Wel kunt u desgewenst (i.v.m. declaratie) bij de chauffeur een kwitantie verkrijgen.